Nyhet
| 2021-12-16

Världen känner av Värmland

Företagen i Värmland är näst bäst i Sverige på att exportera varor ut i omvärlden. Ny statistik som Handelskammaren Värmland tagit fram visar att Värmlands utveckling av varuexportvärdet mellan 2019–2020 innebär är en positiv utveckling på +3,8 procent.

Värmländska och teknikstarka företag har exporterat mycket trots den pågående pandemin.

"Världen känner av Värmland. Under året har statistik synts i media att varuexportvärdet gått ner i Värmland. Men så är inte fallet. De nya siffrorna kommer från den exportstatistik som Tillväxtverket tagit fram tillsammans med SCB. Vi har en positiv utveckling och är fortsatt superglobala", säger Henrik Kihlström, ansvarig internationell handel på Handelskammaren Värmland.

Det är tre år sedan tog Handelskammaren fram rapporten ”Det globala Värmland” som visade att Värmlands relationer med omvärlden var mycket goda. Något som är avgörande för Värmlands tillväxt och framtid.

"SCB:s regionala exportstatistik har tidigare endast omfattat varuexport och utgått från var företagets huvudkontor är beläget. Den nya statistiken utgår i stället från var produktionen av exporten faktiskt sker. Enligt Tillväxtverkets siffror var Värmland ett av fem län som hade en positiv utveckling under perioden 2019-2020", menar Henrik Kihlström.

Global tillväxt för Säffleföretaget

UMV Coating Systems AB i Säffle är ett av de företagen som haft stor tillväxt sedan 2019. Deras maskiner är en del i att vi på sikt kan fasa ut plastfilm i förpackningar.

"Världen skriker efter nya hållbara sätt att förpacka varor. Tillväxten ligger framför allt på ersättningen av plastfilm. Vi har forskat och utvecklat nya metoder och maskintyper som gör detta möjligt. Stora investeringar i vår pilotmaskin får detta att hända. Och nu händer det verkligen", berättar Håkan Karlsson, VD på UMV Coating Systems AB.

UMV har under året levererat en bestrykningssektion till Stora Enso i Forshaga som producerar hållbara förpackningsbarriärer utan plastfilmer. De exporterar 90 procent av sina ytbeläggningsmaskiner till Europa, Asien, Ryssland, Nord- och Sydamerika. Pandemin har öppnat upp för nya och mer effektiva sätt att sälja produkterna. De var snabba på att digitalisera sin försäljning 2019 och satte upp digitala kameror vid sin pilotmaskin.

"Digitaliseringen blev en succé! Vi kan göra pilotkörningar i maskinen för kunder över hela världen utan att de behöver vara på plats på UMV. Våra kunder vinner mycket tid och pengar på detta. Vi har även sälj- och projektmöten samt förhandlingar via teams", berättar Håkan Karlsson.

Han menar på att omställningen var ett måste och att pandemin snarare skyndade på den processen. Tack vare detta blev det en acceptans att till och med göra förhandlingar digitalt. Något som var mer eller mindre otänkbart innan.

”Klimatet och miljön kan inte vänta”

UMV tar sikte på expansion framåt och efterfrågan på hållbara produkter kommer bara att öka.

"Klimatet och miljön kan inte vänta. Sköter vi våra kort rätt så kan det bli åka av", säger Håkan Karlsson.

Han menar att ledstjärnan för företaget är att förbli unika och att alltid ligga i framkant.

"Våra medarbetare är drivna och kreativa. De tänker i nya kreativa banor. Det är viktigt att vi patenterar tekniken. Och att vi behöver vara noga med patent visar att vi faktiskt gör något bra"

Samverkan mellan kommunen och samarbetspartners gör att Säffle och Värmland är en ypperlig plats att verka globalt. Att Värmland är starka inom teknik, skog och processindustri är tydligt här och i omvärlden. Det skapar på sikt fler specialistföretag, mer varuexport och tillväxt i hela Värmland. 

Ny statistik visar att Värmlands utveckling av varuexportvärdet mellan 2019–2020 innebär är en positiv utveckling på +3,8 procent.
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel