Nyhet
| 2020-11-20

Vi svarar Trafikverket om Gods Värmland och Värmlandsbanan

Under 2019 och 2020 har Trafikverket genomfört två åtgärdsvalsstudier, där Handelskammaren Värmland och flera av våra medlemmar deltagit. Två viktiga studier som kommer att ligga till grund för inspel till revideringen av nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033. Alltså eventuella framtida investeringar för Värmland!

Du kan läsa mer om ÅVS Gods Värmland och ÅVS Värmlandsbanan Dubbelspår Kristinehamn-riksgränsen här.

Här hittar du våra remissvar

Remissvar för Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland.

Remissvar för Värmlandsbanan Dubbelspår Kristinehamn-Riksgränsen.

Tack alla som har bidragit med inspel under studierna samt till remissvaret!