Lyckas vi med...

…kompetensförsörjningen så har vi förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både här och internationellt.

Frida Johansson, Handelskammaren Värmland

Kompetensförsörjning - en knäckfråga

Tillgång till kompetens behövs för att vi ska få en högre tillväxt och en starkare utveckling. Får vi inte till det, då blir det en av de största tillväxthämmande faktorerna vi har idag. Eftersom kompetensförsörjning är den viktigast fokusfrågan för våra medlemmar just nu satsar vi lite extra på dessa initiativ som vi tror kommer ge effekt:

  • Många unga saknar tillräcklig kunskap om var jobben finns och vilka vägar som leder till dem. I Arbetsmarknadskunskap får 21 000 grundskole- och gymnasieelever lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter och vägarna som leder dit. På så vis kan vi få en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.
  • Vi behöver få kompetenta människor som tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, och att de som redan bor här stannar kvar. Dessutom behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Med Värmland Nästa öppnar vi upp för ett värmlandshäng med företagsledare från spännande verksamheter, hemvändare och värmlänningar i förskingringen.

Var finns kompetensen?

Nyanlända och utrikes födda är den arbetskraft som främst står till förfogande och hela tillväxten i arbetskraften finns här. Läs om integration och om vikten av att mötas halvvägs.

I vårt påverkansprogram kan du läsa om hur vi arbetar med bland annat kompetensförsörjningsfrågan.

– Kompetenta medarbetare är viktigast.

Lars Erik Magnusson, personalchef Peab Sverige AB

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail