Kompetensförsörjning

Tillgång till kompetens bidrar till högre tillväxt och starkare utveckling. Omvänt är avsaknaden av rätt kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna. I Värmland är andelen med högre utbildning något lägre jämfört med övriga Sverige och de inomregionala obalanserna vad gäller tillgången på välutbildad arbetskraft, innebär stora utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen i Värmland.

Parallellt gör 2016 års konjunkturuppgång att efterfrågan på arbetskraft är hög. Näringslivets behov av nyrekrytering är just nu stort, samtidigt som bristen på arbetskraft med rätt kompetens, enligt Konjunkturinstitutet, har ökat till samma nivåer som före finanskrisen.

För att Värmland ska möta denna utmaning gäller det att kompetenta människor tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, och att de som redan bor här stannar kvar. Dessa behöver dessutom erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling.

Kännedomen om det värmländska näringslivet kan bli långt mycket bättre. Genom att berätta om och marknadsföra Värmland utifrån vilka karriärs- och jobbmöjligheter som finns, till studenter och andra grupper, ökar möjligheten till mångfald och högre kompetens.

Därför arbetar vi för:

  • Samverkan mellan företag och utbildning
  • Fler talanger till Värmland
  • Ökad öppenhet
  • Ökad kompetens i solo- och mikroföretag

Läs mer om detta i vårt påverkansprogram.

 

jail