Lyckas vi med...

…kompetensförsörjningen så har vi förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både här och internationellt.

Frida Johansson, Handelskammaren Värmland

Kompetensförsörjning - en knäckfråga

En av de stora framtidsutmaningarna är hur vi kan säkra att alla företag har tillgång till medarbetare med den kompetens som behövs för att företagen ska kunna verka och växa här i regionen.

Utmaningen är komplex och har ingen enkel, universell lösning. Här är vi är många aktörer, inom näringslivet, politiken, skolan med flera, som tillsammans måste skapa bättre förutsättningar för Värmland. Vi behöver gå från ord till handling och utgå från att såväl små som stora insatser behövs inom allt från utbildning till platsens attraktivitet.

Just nu satsar vi på dessa initiativ:

Värmländsk dragningskraft – Fler människor ska välja Värmland

Vi behöver få kompetenta människor, som tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, att välja att bo och jobba här samt att de som redan bor här stannar kvar. För det behövs en sömlös tillvaro mellan boende, jobb och skola, med bra pendlingsmöjligheter och snabba kommunikationer till våra närliggande storstäder och ut i världen.

En betydande nyckel är också att öka medvetenheten om genom att lyfta alla de spännande och utvecklande karriärmöjligheter, många med världen som arbetsplats, som finns i regionen samt att visa ett helhetsperspektiv kring hur ett liv i Värmland kan se ut. Med Värmland Nästa öppnar vi upp för ett värmlandshäng med företagsledare från spännande verksamheter, hemvändare och värmlänningar i förskingringen.

Läs mer om Värmland nästa!

21 000 elever lär sig mer om framtidens arbetsmarknad

Många unga saknar tillräcklig kunskap om var jobben finns och vilka vägar som leder till dem. I Arbetsmarknadskunskap har 46 privata och offentliga arbetsgivare gått samman för att får 21 000 värmländska grundskole- och gymnasieelever lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter och vägarna som leder dit. På så vis kan vi få en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Närmare mellan studenter och företag

Ju fler studenter vid Karlstads universitet och de värmländska yrkeshögskolorna som väljer Värmland efter avslutad utbildning, desto större möjlighet att trygga dagens och framtidens rekryteringsbas.

Därför jobbar vi för att, tillsammans med universitet och högskolor, skapa mötesplatser där företag och studenter kan träffas och se bredden av varandras potential.

Integration genom att mötas

Nyanlända och utrikes födda är idag den arbetskraft som främst står till förfogande och hela tillväxten i arbetskraften finns här.

Läs om integration och om vikten av att mötas halvvägs.

– Kompetenta medarbetare är viktigast.

Lars Erik Magnusson, personalchef Peab Sverige AB

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail