Lyckas vi med...

…kompetensförsörjningen så har vi förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både här och internationellt.

Frida Johansson, Handelskammaren Värmland

Kompetensförsörjning - en knäckfråga

En av de stora framtidsutmaningarna är hur vi kan säkra att alla företag har tillgång till medarbetare med den kompetens som behövs för att företagen ska kunna verka och växa här i regionen.

Utmaningen är komplex och har ingen enkel, universell lösning. Här är vi är många aktörer, inom näringslivet, politiken, skolan med flera, som tillsammans måste skapa bättre förutsättningar för Värmland. Vi behöver gå från ord till handling och utgå från att såväl små som stora insatser behövs inom allt från utbildning till platsens attraktivitet.

Just nu satsar vi på dessa initiativ:

Värmländsk dragningskraft – Fler människor ska välja Värmland

Vi behöver få kompetenta människor, som tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, att välja att bo och jobba här samt att de som redan bor här stannar kvar. För det behövs en sömlös tillvaro mellan boende, jobb och skola, med bra pendlingsmöjligheter och snabba kommunikationer till våra närliggande storstäder och ut i världen.

En betydande nyckel är också att öka medvetenheten om genom att lyfta alla de spännande och utvecklande karriärmöjligheter, många med världen som arbetsplats, som finns i regionen samt att visa ett helhetsperspektiv kring hur ett liv i Värmland kan se ut. Med Värmland Nästa öppnar vi upp för ett värmlandshäng med företagsledare från spännande verksamheter, hemvändare och värmlänningar i förskingringen.

Läs mer om Värmland nästa!

21 000 elever lär sig mer om framtidens arbetsmarknad

Många unga saknar tillräcklig kunskap om var jobben finns och vilka vägar som leder till dem. I Arbetsmarknadskunskap har 49 privata och offentliga arbetsgivare gått samman för att får 21 000 värmländska grundskole- och gymnasieelever lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter och vägarna som leder dit. På så vis kan vi få en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Närmare mellan studenter och företag

Ju fler studenter vid Karlstads universitet och de värmländska yrkeshögskolorna som väljer Värmland efter avslutad utbildning, desto större möjlighet att trygga dagens och framtidens rekryteringsbas.

Därför jobbar vi för att, tillsammans med universitet och högskolor, skapa mötesplatser där företag och studenter kan träffas och se bredden av varandras potential.

Integration genom att mötas

Nyanlända och utrikes födda är idag den arbetskraft som främst står till förfogande och hela tillväxten i arbetskraften finns här.

Läs om integration och om vikten av att mötas halvvägs.

– Kompetenta medarbetare är viktigast.

Lars Erik Magnusson, personalchef Peab Sverige AB

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Berätta vad ni är nominerade för.

– Vi är nominerade för en specifik affär som vi gjorde under 2018. Det var de två optikkedjorna Klarsynt i Sverige och C-optikk Norge som bytte sitt kassa- och betalsystem till MoreFlo. Kedjorna har totalt 300 butiker och vill vara i framkant vad gäller digitalisering.

– Detta är den största affären inom retailbranschen som skett i Norden under de senaste tre åren. Nu för tiden görs inte många affärer som är så här gigantiska, utan ofta handlar det om småfix och uppdateringar.

Hur fick ni affären?

– Vi var med i en upphandling för kassa- och betalsystem. Konkurrenterna var avsevärt större internationella aktörer.

Har ni påbörjat uppdraget?

– Ja, under oktober, november och december rullade vi ut alla 300 system. Det har varit en stor press för att få ut dem. För ofta kör sådana här stora projekt i diket. Det brukar bli extrakostnader och förseningar. Men vi har inte haft en enda utökad kostnad eller surdeg. Både kunden och vi är överlag jättenöjda. Jag vet inte om det är bra planering eller lite tur som gjort att det gått så bra.

Finns det någon som du vill hylla lite extra hos er?

– Jag vill hylla vårt fantastiska utvecklingsteam samt support- och kundtjänst som tillsammans lade grunden för allt. Det är både våra egna medarbetare och inhyrda konsulter som har gjort ett otroligt jobb. Dessutom vill jag hylla Ninetech lite extra. Vi har haft ett strålande samarbete då de båda kedjornas IT-system förvaltas av Ninetech.

Hur ser framtiden ut?

– Framtiden är spännande. Det kommer hela tiden många nyheter från Asien och USA som vi behöver anpassa oss efter. Man vet aldrig vad som händer från en dag till en annan. Det är en snabb och kul bransch att jobba inom. 2018 har varit ett fantastiskt år och den här affären blev grädden på moset. Som så många andra företag kämpar vi hela tiden för att få nya kunder. Under 2018 fick vi nästan 1 000 nya kunder, varav 300 från Klarsynt och C-optikk. Vi har anställt fyra medarbetare under 2018 och två än så länge under 2019.

– Det är extra kul att vi på MoreFlo är något av en doldis här i Värmland. Vi jobbar inom fintech (financial technology) och den branschen är inte så het här. Men genom det här projektet blev vi en av de största i både Sverige och Norge inom vår bransch. Jag är stolt över att vi har navet med huvudkontor och de flesta anställda här i Värmland.

Om Årets Affär

Läs om Årets affär och de tre nominerade här!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail