Nyhet
| 2022-09-22

ATA-carnet, ursprung och Brexit: 3 saker du bör känna till i höst

Ökade kostnader till följd av Brexit, ny benämning av Turkiet i ursprungsintyg och varucertifikat A.TR. Och så kan du resa till fotbolls-WM i Qatar med tillfällig ATA-carnet.

Henrik Kihlströms lista på 3 saker du behöver ha koll på i höst när du handlar eller reser internationellt:

  1. Du kan söka stöd, mellan 1 januari 2020 till den 31 december 2023, för ökade kostnader med anledning av att Storbritannien lämnat EU. Stödet avser att minska den administrativa bördan som kan ha uppkommit till följd av Brexit och får bland annat lämnas för konsult- och rådgivningstjänster, direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter liksom för deltagande i mässor och liknande. Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet.
    Läs mer på regeringen.se och på esp.se
  2. Turkiet har lämnat önskemål om att det nya namnet ”Türkiye” ska användas i ursprungsintyg och varucertifikat A.TR istället för som tidigare ”Turkey”. Turkiska myndigheter, har enligt Tullverket, meddelat att Turkiska tullkontor kommer att fortsätta att godta ursprungsintyg och varucertifikat från EU med det gamla namnet under en tid.
    Läs mer på tullverket.se
  3. ATA-carneter - nu görs ett undantag för att tillgodose mediebranschens behov att kunna ha med sig till exempel sändningsutrustning under fotbolls-VM i Qatar, 20 november till 18 december 2022. ATA-carneter användas endast för tillfällig import av varor till mässor och utställningar i Qatar. Qatars tulltjänstemän fastställer sista datum för återexport av yrkesutrustningen vid inresan, med hänsyn till den tid som krävs för att importera och återexportera.
    Läs mer på iccbwo.org
Har du frågor om internationella affärer – ta hjälp av Alexandra
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel