Klarälven Värmland
Nyhet
| 2023-04-21

Konkurser och varsel: så ser första kvartalet ut i Värmland

Inflation, lågkonjunktur och höga räntor påverkar näringslivet, det vet vi. I början av januari kunde vi rapportera att Värmland ännu inte drabbats av den konkursvåg som sköljde över Sverige i slutet av 2022. Men hur ser det ut nu?

Då, i början av januari, kunde vi se att de flesta bolag som gått i konkurs i Värmland fanns inom handel. Och sett över året var det en marginell ökning av konkurser i Värmland under 2022 jämfört med 2021.

Den senaste konkursstatistiken från UC visar, liksom i riket i övrigt, att konkurserna ökar i Värmland under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. 47 företag har gått i konkurs under årets tre första månader, vilket är 12 fler än samma period förra året. En oönskad utveckling såklart, men ser vi till de branscher som de flesta av dessa företag verkar inom är det tyvärr inte så överraskande. Vi pratar om branscher där man under en ganska lång tid haft det tufft där man dels är påverkade av egna kostnadslägen samtidigt som man är hårt exponerad mot hushållen. Det handlar främst om delar av byggbranschen och de branscher som vänder sig mot privatpersoner, exempelvis delar av detaljhandeln.

Tittar man närmare på varselstatistiken i Värmland följer den branschmässigt delvis samma mönster. Flest varsel under första kvartalet 2023 hittar vi inom bygg och handel, men också inom tillverkning. 154 personer berördes av varsel under årets första tre månader, jämfört med 36 personer samma period förgående år.

Varslen i Värmland, likt riket i stort, vände ned i mars, vilket såklart är positivt. I dialogen med våra medlemsföretag hör vi många som utifrån de senaste årens ”stök” tycker att det är svårt att sia om framtiden. Läs mer om detta i vår senaste rapport Så mår företagen i Värmland.

Vill du läsa mer och jämföra Värmland med andra regioner?
Nationell konkursstatistik UC
Statistik om varsel Arbetsförmedlningen