Nyhet
| 2022-10-04

Ny utredning levereras om att utveckla stråket Stockholm-Oslo

Myndigheterna, Trafikverket och norska Jernbanedirektoratet, slår fast att en ny förbindelse mellan Karlstad-Oslo skulle öka resandet kraftigt. Den gemensamma utredningen levereras nu till ländernas regeringar.

”En satsning på stråket Oslo-Stockholm betyder väldigt mycket för våra medlemmar och vi har länge efterfrågat en gemensam utredning av Norge och Sverige. Vi är väldigt glada att Trafikverket och Jernebanedirektoratet nu i princip bekräftar att sträckan är viktig genom att leverera de underlag som ligger till grund för nästa steg i processen”, säger Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att kartlägga marknadspotentialen, bedöma järnvägens kapacitet, bedöma kostnader, studera möjliga sträckor och titta på samhällsnyttor.

”En ny järnväg över gränsen är ett första, och helt avgörande, steg i byggandet av en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. På goda grunder kan länderna nu formera en gemensam projektorganisation för att gå vidare med konkret planering och för att lyfta helhetsperspektivet av förbindelsen”, skriver Jonas Karlsson, vd för bolaget Oslo-Sthlm 2.55 i ett pressmeddelande den 3 oktober.

Det är avgörande att få till en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. En ny sträckning mellan Arvika och Oslo, över norska Ski, skulle till exempel minska restiden med 77 minuter enligt utredningen. Men de största bristerna finns på Värmlandsbanan och här pekar utredningen på behovet av förstärkningar och förbättringar.

”Det här är något som bör belysas i en fördjupad undersökning då de regionala nyttorna skulle vara stora, exempelvis i form av större arbetsmarknadsregioner”, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande.

I det fortsatta arbetet hoppas Bolaget Oslo-Sthlm 2.55, Region Värmland och Handelskammaren Värmland att de regionala nyttorna lyfts fram tydligare. En satsning på sträckan är inte bara bra för att knyta samman huvudstäderna, den kommer också att bidra stort till utveckling och tillgänglighet i hela stråket.

Så här påverkar vi i frågan