Nyhet
| 2022-02-10

Så påverkar vi det orimliga utfallet för sträckan Oslo-Stockholm

Vi gör allt vi kan för att påverka och förändra det orimliga utfallet för Värmland i den nationella planen. Vi vet hur stor betydelse infrastrukturen har för hur ni ska komma till jobbet, resa till era kunder eller transportera ert gods. Så vad har vi gjort i början av 2022? Jo, tre saker.

Öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth

”Att få till en modern och kapacitetsstark järnvägsförbindelse med en restid under tre timmar mellan huvudstäderna skulle bli en injektion för tillväxt och utveckling i stråket och gynna hela Sverige”, skriver vi, tillsammans med tunga aktörer längs sträckan, i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth gällande det orimliga utfallet för sträckan Oslo-Stockholm i den nationella planen

”Satsningar på dessa bansträckningar har både varit en tydlig prioritering och klar förhoppning från en rad aktörer i stråket. Det handlar om förhållandevis små åtgärder som skulle ha stor betydelse. Att det inte finns medel i planen för att ens börja åtgärda de stora brister som Trafikverket själva redovisat på sträckorna är för oss svårt att acceptera.”

Från Värmland är det nio företag som skriver under brevet:

Lars Wingefors, Embracer Group
Anders Fredriksson, Löfbergs
Fredrik Berghel och Olle Hulteberg, Inission
Mikael Liljestrand, Volvo CE
Malin Kilian, Valmet
Pär Emanuelsson, Uddeholm
Christian Lenander, Klaravik
Anita Sjölander, Nordic Paper
Anders Kjällström, Branäsgruppen

Läs hela brevet.

Lyfter det orimliga utfallet för riksdagspartiernas trafikpolitiska talespersoner under Region Värmlands seminarium

”Ibland kan det vara svårt att vara en enad röst för 1200 företag, men i den här frågan är det lätt. Många samtal rör eller präglar det här stråket”, säger Frida Johansson, VD på Handelskammaren, under mötet om vikten av att få till en snabb tågförbindelse och dubbelspår mellan Oslo och Stockholm.

Det finns två behov som sticker ut enligt Frida.

  • Större arbetsmarknadsregion. Många företag skriker efter kompetens. Att kunna bo i Västerås och arbeta i Karlstad, eller bo i Arvika och arbeta i Örebro. Det är jätteviktigt för tillväxten i regionen.
  • Ökad kapacitet för gods.

Remissyttrande förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033

Handelskammaren Värmland lämnar även synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2022–2033.

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren Värmland att:

  • Stambanorna måste finansieras utanför nationell plan, alternativet är annars att tillskjuta mer medel till andra åtgärder.
  • Det är oacceptabelt att planen i princip inte innehåller en enda åtgärd för tidigare utpekade brister i Värmland.
  • Värmlandsbanan och stråket Oslo-Stockholm måste prioriteras.
  • Förslaget och fördelningen måste justeras, nuvarande utfall är helt orimligt.

Läs hela remissyttrandet

Här kan du läsa mer om den nationella transportinfrastrukturplanen