Är du en av 10 personer?

Vi har ett antal kunskaps- och erfarenhetsnätverk igång och några som också startar senare under året. Dessa nätverksgrupper hålls under formatet "10 personer pratar om". Ett tillfälle för dig att möta andra som har samma roll som du och/eller som delar ett gemensamt intresse för en specifik fråga, och där åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i gruppen kommer att vara såväl annorlunda som lika dina egna. 

Du erbjuds möjligheten att tillsammans med andra bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som ni har gemensamt. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer att kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Nätverket hålls samman av en nätverksledare, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är era förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.  

Alla grupper träffas vid totalt 4 tillfällen (halvdagar). Formatet bygger på att vi ses fysiskt men det går också bra att delta digitalt. Mer information om respektive grupp och startdatum, hittar du nedan under respektive rubrik.  

Saknar du något nätverk? Hör av dig med tips och önskemål till Helena. Du finner hennes kontaktuppgifter längre ner på sidan!

VÄLKOMMEN TILL VÅRA NÄTVERK INOM "10 PERSONER PRATAR OM"!
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig