Citat om lärande organisation

Så skapar du en lärande organisation

Lärande organisationer och människor lär av sina erfarenheter utvecklas och anpassar sig till nya förutsättningar. Ny kunskap öppnar möjligheter för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Ett av de skönare citaten om lärande och utbildning kommer från amerikanska författaren och entreprenören Jim Rohn:

"Formal Education will make you a living, self education will make you a fortune".

Men hur kan du skapa en lärande organisation? Vilka aktiviteter kan sätta fart på lärandet? Här kommer lite populärvetenskaplig inspiration.

En lärande organisation kartlägger vilken kompetens den har och behöver skaffa

En del av våra medlemsföretag berättar att man gör kompetenskartläggningar. Syftet är att identifiera vad organisationen har för samlad kompetens, var det finns kunskapsluckor och vilka medarbetare som kan backa upp varandra. När man vet vilken kunskap man saknar kan man göra en plan för vad man behöver lära sig.

Tips: Gör en kompetenskartläggning för att ta reda på vad ni kan och vad ni behöver lära er.

Hur kan du hitta ny kunskap?

Experimentera!

Det äldsta sättet att skaffa ny kunskap är förmodligen att experimentera, dokumentera vad som händer och dra slutsatser. Experiment kan göras inom alla delar av en verksamhet för att testa vad som fungerar bäst.

Jämför två tillvägagångssätt

När man vill optimera försäljningen i en webbshop kan man jämföra vilken av två produktsidor som skapar störst försäljning, genom att göra en så kallad A/B-test.

Som princip kan det användas på de flesta processer för att se vad som fungerar effektivast. 

Tips: Gör experiment till en del av vardagen. Sätt upp ett mål att genomföra ett experiment i veckan. Dokumentera era experiment och dess resultat på en gemensam yta som exempelvis ett intranät. Vill du göra A/B-tester på din webbsida kan du använda Google Optimize, eller något annat verktyg.

Följ utvecklingen i din bransch

Ett bra sätt att följa med i utvecklingen inom din bransch är att läsa böcker och bloggar, lyssna på poddar, kolla Youtube och online-utbildningar. 

Tips: Prenumerera på nyhetsbrev inom din bransch. Kolla utbudet av online-utbildningar på exempelvis Skillshare. Lyssna på poddar som handlar om din bransch, eller om dina kunder.

Gå på öppna föreläsningar

De flesta universitet och högskolor har öppna föreläsningar online som är gratis för alla. 

Tips: Finkamma universitetens sidor som listar öppna föreläsningar. Här är några:

Uppmuntra medarbetare att gå utbildning

Det finns många organisationer som erbjuder kurser och utbildningar inom olika affärskompetenser till rimliga priser. 

Tips: Kolla kursutbudet på:

En lärande organisation provar ny kunskap i praktiken

Om du inte omsätter teoretisk kunskap i praktisk handling så glömmer du snart. Enligt författaren Malcolm Galdwell tar det 10.000 timmar att bli expert på något.

Tips: Vänta inte med att föra in det du lärt dig i verksamheten. Skapa en rutin där ni bestämt er för hur ni ser till att föra in det ni lärt er på utbildningar och seminarier i verksamheten. Kanske ska varje utbildningstillfälle direkt följas upp med ett möte och förslag på hur ni framgent kan jobba?

Nätverka med kunder och branschkollegor

De flesta företag och organisationer existerar för att skapa värde åt sina kunder och sina ägare. Ju mer ett företag lär sig om sina kunders behov och utmaningar, desto bättre större värde kan det i teorin ge sina kunder. Genom att nyfiket nätverka och prata med dina kunder kan du lära dig mycket om hur du kan hjälpa dem.

Att prata med branschkollegor kan ge nya insikter om trender och metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Tips: Ta varje chans att nätverka med öronen snarare än munnen. Använd nätverksträffar för att ställa nyfikna frågor istället för att sälja. Glöm inte att teckna ner viktiga insikter.

Bygg en lärande kultur

Vill du skapa en lärande organisation så underlättar det om lärande är en del av ett företags kultur. Men vad är kultur? Så fort någon säger "så här gör vi i den här organisationen", så handlar det om kultur. Om lärande är något man gör i en organisation, så blir lärandet en naturlig del av kulturen. 

Låt medarbetare ha sidoprojekt

Google uppmuntrar alla sina medarbetare att ägna 20% av sin arbetstid åt valfritt sidoprojekt. Det har gett upphov till innovationer som Gmail, Google Maps, Twitter och Slack.

Tips: Prata om lärande som en naturlig del av verksamheten. Avsätt tid för reflektion och uppmuntra medarbetarna att bredda sina kompetenser genom att ägna sig åt sidoprojekt och kunskapsinhämtning.

Dela erfarenheter internt inom organisationen

Många företag ger medarbetare i uppdrag att omvärldsspana och dela med sig till övriga på företaget. 

Tips: Sätt av tid på era vecko- eller månadsmöten för att medarbetare ska kunna dela med sig till varandra av nya kunskaper och erfarenheter. Skapa ett dokument där ni tipsar varandra om intressanta böcker, poddar, bloggar och filmer.

Skapa en lärande organisation med hjälp av nyfikenhet

Genom hela livet drivs vi av en nyfikenhet att utforska saker som är obekanta. Vetgirighet är en viktig egenskap för hela mänsklighetens utveckling. 

Nyfikenheten finns med redan från födseln. Forskare vid Uppsala Universitet har upptäckt att foster medvetet undersöker sina kroppar med händerna, och att människor som är öppna för ny information lever längre och löper mindre risk att drabbas av demens.

Tveklöst är nyfikenhet en viktig egenskap för allt lärande. Men hur kan man främja nyfikenhet?

Bestraffning dödar nyfikenhet och lärande

Forskare har svårt att sätta fingret på var nyfikenhet kommer ifrån. Däremot är det tydligt att bestraffning och skam kan dämpa nyfikenhet, och att nyfikenhet smittar av sig mellan människor.

Tips: Försök odla en kultur där det är riskfritt att experimentera och misslyckas. Stimulera medarbetarnas nyfikenhet genom att uppmuntra till frågor och diskussion internt. Undvik "Decision by HIPPO (Highest Payed Person's Opinion), genom att testa hypoteser med hjälp av experiment.

Lycka till!

Fler artiklar i vår kunskapsbank: