Nyhet
| 2022-06-08

Så mår företagen i Värmland

Den blomstertid nu kommer och med den en sommar som för första gången på tre år inte präglas av en pandemi men där det fortfarande är krig i Europa. 2022 års andra upplaga av Så mår företagen i Värmland baseras på 180 personliga samtal med Handelskammaren Värmlands medlemmar.

”Mycket är sen gammalt. Kompetensbristen, prisökningarna, leveranskrånglet och materialbristen har vi levt med ett tag. Men det vi kan se nu är att det skär genom fler branscher och att många tror att det blir långvarigt. Sen har vi också högtrycket, som fortfarande är påtagligt, men där fler och fler pratar om att vi är på väg in i en ny situation”, säger Karolina Nilsson, vice vd på Handelskammaren Värmland.

När vi i mars senast sammanfattade läget hos företagen i Värmland hade Ryssland precis invaderat Ukraina och utöver det primära - den mänskliga tragedin – hade vi alla att förhålla oss till ett läge där vi spådde omfattande konsekvenser för säkerhetspolitiken, världsekonomin och den internationella handeln. Sedan dess har kriget fortsatt, inflationen stuckit iväg och Riksbanken (börjat) höja räntan.

”Dessa faktorer påverkar värmländska företag och det märks i våra samtal. Det råder ett fortsatt högtryck för de allra flesta men alla pratar om, och tror på en inbromsning. Och några är redan där”, berättar Karolina.

Fortsatt högtryck men många tar höjd för en inbromsning

Flera värmländska industrier ser en fortsatt stark efterfrågan, bra orderingång och inga tendenser till en avmattning även om de säger att det vore orimligt att det inte skulle komma någon. Det finns enstaka röster från branscher som exempelvis bilhandeln, mäklare och spridda röster från IT-bolag om en faktisk avmattning. Byggbranschen känner större oro nu än under pandemiåren. Framtiden känns oviss.   

Hotell, campingar och konferensanläggningar har hopp om god sommarturism. De sätter en stor tilltro på de nationella gästerna och några gläds över att norrmännen är tillbaka.  

”Bokningar har tilltagit under våren. Det finns ett uppdämt behov av att resa. Dock verkar bokningar ske med kort varsel. De internationella gästerna är färre än man hoppas på bland annat på grund av det pågående kriget”, säger Karolina.  

Huggsexa om kompetensen trissar upp lönerna

Jakten på kompetensen intensifieras och många företag pratar om att det är arbetstagarens marknad. De berättar om löneförväntningar på en nivå som man aldrig tidigare sett.

”Det blir huggsexa om kompetensen som finns och ett resultat är att lönerna rusar. Det beskrivs som en orimlig situation på sikt. Vissa företag justerar lönen för alla medan andra aktivt har valt att inte alls gå med i lönesnurren även om de riskerar att då inte få tag i den kompetens de behöver”, säger Karolina.

Löneläget pressas upp på grund av flera skäl. IT-, restaurang-, bygg och transportbranschen upplever att det är valmöjligheten när flera erbjudanden kommer samtidigt som resulterar i högre löneanspråk. Generellt ökade privata omkostnader spelar också in.

”Flera nämner att medarbetare ställt större lönekrav i samband med senaste lönerevisionen med hänvisning till inflation”, berättar Karolina.

Värmländska företag genomför en rad olika initiativ för att lösa kompetensutmaningen. Rekrytering sker via specialister, från utlandet eller andra städer och man riktar sig till målgrupper utanför sin egen bransch. Goda värderingar, god kultur, hållbarhetsarbete och flexibilitet blir allt viktigare för att konkurrera med andra företag i samma bransch.  

Prisökningar skär rakt igenom

Kraftiga prisförändringar hör till det normala. Alla har varit tvungna att höja sina priser men en rad olika branscher undrar hur länge kunderna är villiga att betala?

”Några företag uppger att priser stabiliserats något, att det inte längre sker prishöjningar varje vecka men att det inte heller sker några sänkningar. Andra ser ingen antydan alls till att priser är på väg nedåt snarare uppåt. Företagen känner oro över hur länge kunderna och gästerna är villiga att betala?”

Många tror att man tar chansen att höja priserna med motivering att det är krig. Ovissheten framåt gör också att företagen försöker hålla priserna öppna så länge man kan. Att jobba med prisindex och bilagor till avtal som accepterar prisjusteringar under tiden exempelvis kriget pågår är en del av de lösningar som företagen tar till.

Prisökningar på drivmedel, livsmedel och energi är fortsatt en stor fråga. Köpkraften verkar vara fortsatt stark men vi tänker oss mer för. Boendet är något man fortsatt verkar prioritera.

”Bankerna uppger också att man i takt med att räntan höjts och inflationen ökar sett ett ökat antal, ofta oroliga, frågor från kunder. Men de upplever inte att man märkt av likviditetsbrist bland företagen och konstaterar därmed att det fortfarande är få konkurser i Värmland”, säger Karolina.

Långdraget materialstrul ser inte ut att försvinna i närtid

Företag som brottats med stora logistikutmaningar pratar om att de försöker riskminimera genom mer framskjutna lager och finansiering av lager.

”Flera företag lyfter att de binder mycket kapital eftersom de saknar komponenter för att kunna få ut allt till kund. Man uppger att leveranskedjor man tidigare tagit för givna behöver mycket mer bearbetning och tid.”

Flera branscher nämner mycket långa leveranstider - upp till två år. Fordonsindustrin, åkerier och lantbrukare hör till de som dabbats hårt. Sjötransporten är fortsatt svajig med anledning av situationen i Kina och den containerbrist som råder. För många är den stora frågan fortsatt hur det kommer att se ut med materialförsörjningen till hösten och 2023. Om företagen inte hittar nya leverantörer, vad händer då?

Nya försörjningskanaler med anledning av kriget Ukraina

Då kriget nu har pågått ett tag har många hittat nya försörjningskanaler.

”Några för att man velat förekomma och trygga sin produktion och letat leverantörer i närområdet, andra för att man varit tvungen”, berättar Karolina.

Lantbruk och gröna näringar är påverkade av det som händer i Europa och importen från Ryssland och Ukraina uteblir. Bemanningsföretagen ser en efterfrågan kopplat till utmaningar i omvärlden då vissa företag exempelvis behövt anställa fler inköpare tillfälligt för att lösa problematiken att få tag i produkter och råvaror någon annanstans ifrån.

Vissa företag och branscher har fått ökad tillväxt som konsekvens av kriget. Ett ökat tryck på att olja och gas från Ryssland ska bytas ut skapar också affärsmöjligheter för de företag som jobbar med andra typer av energikällor.

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans håller vi i och håller ut och tar hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland

Läs våra senaste rapporter här: