Vår vision - Värmland 2040
Tillsammans med er medlemmar har vi tagit fram en vision för vilket Värmland vi vill ha 2040. En levande plats där människor vill bo och arbeta och där företag vill verka och växa.

Visionen är vår ledstjärna och det som vi på Handelskammaren arbetar för – i allt från de frågor som vi driver och lyfter och de ämnen vi tar upp på våra nätverksträffar, till de utbildningar, nätverk och affärsstöd som vi erbjuder.

Detta är Värmland 2040

Vi är en dragningskraft – Fler människor och företag väljer Värmland

Regionens sömlösa tillvaro mellan boende, jobb och skola är resultatet av en pionjärsatsning på smarta kommunikationsmedel och att vi gör saker tillsammans. Här är innovationsklimatet varmt, precis som människornas hjärtan.

Världen känner av oss – Fler globala företag

Som visionärer ser vi inga gränser, varken lokalt eller globalt, vilket gör världen till vår arbetsplats och marknad. Viktiga investeringar i kombination med nya tekniker har bidragit till internationell ryktbarhet.

Kunskapen enar oss – Fler teknikstarka företag

Med en stark grund i ett tydligt kunskapslyft har vi ett samhälle fritt från utanförskap. Vi är en ovanligt teknikstark region, vilket stärker affärerna och för människorna närmare varandra.

Vi står för hållbarhet – Fler hållbara företag

Rotade i skogen med blicken fäst på horisonten har vi ställt om våra verksamheter för att ringa in den största vinsten: den hållbara affären. Vår medvetenhet och långsiktighet har blivit ett varumärke som ger ringar på vattnet.

Med den här filmen vill vi på ett kul sätt bjuda in till samtal kring vårt påverkansarbete och kring hur vi formar vårt framtida Värmland. Vi hoppas att den kan bidra till många diskussioner och avstamp i flera olika sammanhang framöver.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail